Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật doanh nghiệp. Thực hiện hoạt động tư vấn đăng ký và xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ. Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Tham gia hoạt động tố tụng và ngoài tố tụng trong lĩnh vực hình sự, dân sự, dất đai, lao động…

Kinh nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và thương hiệu.

Trực tiếp thực hiện xác lập quyền cho hơn 3.000 nhãn hàng.

Tham gia đại diện trong các hoạt động thương mại, tranh chấp thương mại và các hoạt động tố tụng khác.

10+

Năm

Đánh giá bài viết
[Số lượt: 5 Trung bình: 5]