Thông tin liên hệ

Ls. Đặng Đình Ngọc | Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội
E-Mail:
dangdinhngoc133@gmail.com
Địa chỉ: 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 0985.477.850    
       

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật doanh nghiệp. Thực hiện hoạt động tư vấn đăng ký và xác lập quyền đối với tài sản trí tuệ. Tư vấn đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Tham gia hoạt động tố tụng và ngoài tố tụng trong lĩnh vực hình sự, dân sự, dất đai, lao động…