Giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn bằng cách nào?

Giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn là điều được nhiều người quan tâm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về quyền nuôi con sau ly hôn? Làm sao để giành quyền nuôi cả 2 con sau ly hôn? Những điều kiện gì được đặt ra đối với trường hợp này? Hãy cùng VPLS Đặng Ngọc tìm hiểu qua nội dung bài viết sau.

Giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn bằng cách nào?

Giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn bằng cách nào?

Thuê luật sư tư vấn giành quyền nuôi con

1. Quy định về quyền nuôi con sau ly hôn

Quyền nuôi con theo quy định của pháp luật hiện hành được xác định là quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Về việc xác định quyền nuôi con, vợ chồng khi ly hôn có thể tự thỏa thuận với nhau về các quyền cùng nghĩa vụ liên quan và được pháp luật tôn trọng quyết định này. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được với nhau, Tòa án sẽ dựa trên quyền lợi của con để ra phán quyết về việc xác định quyền nuôi con thuộc về ai.

Trong trường hợp con dưới 36 tháng tuổi quyền nuôi con sẽ thuộc về người mẹ, để mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Trong trường hợp con từ đủ 7 tuổi trở lên, khi quyết định về quyền nuôi con thuộc về ai, ngoài các căn cứ luật định thì cần phải xem xét đến nguyện vọng của con.

Luật sư tư vấn giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn

2. Các nguyên tắc xác định quyền nuôi con sau ly hôn

Khi hai bên không thỏa thuận được với nhau về quyền nuôi con. Việc giành quyền nuôi con tại Tòa sẽ được dựa trên các nguyên tắc sau:

(1) Người giành quyền nuôi con cần đảm bảo về điều kiện kinh tế

Yếu tố kinh tế là điều kiện quan trọng để xác định khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc con cái. Do vậy, người có năng lực tài chính tốt hơn sẽ có lợi thế khi giành quyền nuôi con. Tuy nhiên, khi tham gia giải quyết tranh chấp quyền nuôi con tại Tòa, đương sự phải đưa ra chứng cứ cụ thể về khả năng tài chính của mình. Cụ thể các thông tin, chứng cứ đó bao gồm: Mức lương cố định (hoặc nguồn thu nhập khác), nơi ở cố định, tài sản, phương tiện đi lại…

(2) Để giành quyền nuôi con sau cần chứng minh các điều kiện về tinh thần cho con

Ngoài các điều kiện về vật chất, con cái còn cần sự quan tâm và các điều kiện khác về tinh thần. Điều này là yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến cuộc sống và sự phát triển của con. Vì vậy, để giành quyền nuôi con đương sự cần đưa ra các căn cứ chứng minh việc mình có để khả năng và thời gian chăm sóc con, tạo môi trường thuận lợi nhất để con phát triển.

(3) Chứng minh người còn lại không đủ điều kiện nuôi con

Một căn cứ khác cũng là điều kiện quan trọng để xác định quyền nuôi con đó là khả năng của bên còn lại. Trong trường hợp có căn cứ xác định việc cho con ở với bên kia làm ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con. Tòa  án có thể xem xét đây là tình tiết để xác định quyền nuôi con cho bên có điều kiện tốt hơn.

Các căn cứ này có thể dựa trên khả năng chăm sóc về tinh thần hay vật chất cho con như: Không có nguồn thu nhập ổn định, không có chỗ ở cố định, không có thời gian chăm sóc con, thương xuyên có hành vi bạo lực, tư cách phẩm chất đạo đức không tốt…

Giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn

Thuê luật sư giỏi về giành quyền nuôi con khi ly hôn

3. Giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn bằng cách nào?

Từ các quy định và nguyên tắc xác định yếu tố để giành quyền nuôi ở trên. Ta có thể thấy việc giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn sẽ có hai trường hợp.

(1) Giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn dựa trên sự thỏa thuận

Thỏa thuận giữa các bên về quyền nuôi con được pháp luật tôn trọng và công nhận. Do vậy, nếu muốn giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn các bên có thể tự thương lương, thỏa thuận với nhau.

Khi đó, bố hoặc mẹ sẽ có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cả 2 con. Các bên cũng có thể tự do thỏa thuận với nhau về thời gian thăm con, mức chu cấp hàng tháng… Đây cũng cách tốt nhất để tránh các tranh chấp phát sinh trong trường hợp giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn.

(2) Giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn theo phán quyết của Tòa án

Nếu hai bên không thể tự thương lượng và đạt được thỏa thuận với nhau về quyền nuôi con. Lúc đó, để giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn bắt buộc thông qua giải quyết của Tòa án.

Khi đấy Tòa án sẽ dựa vào các căn cứ mà các bên đưa ra về điều kiện vật chất, tinh thần cho con để xác định quyền nuôi con thuộc về bên nào. Ngoài ra khi giành quyền nuôi con tại Tòa, đương sự cũng cần lưu ý trường hợp tham khảo ý kiến của con từ đủ 7 tuổi và trường hợp xác định quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi cho người mẹ (trừ trường hợp người mẹ không đủ năng lực).

Việc giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con tại Tòa nếu muốn giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn có thể đưa đến kết quả không đạt nếu các bên không chứng minh được năng lực của mình.


NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC QUAN TÂM KHI GIÀNH QUYỀN NUÔI CON 

Những câu hỏi và vấn đề pháp lý về quy định pháp luật trong việc giành quyền nuôi con khi ly hôn. Các điều kiện nào để cha hoặc mẹ giành quyền nuôi cả 2 con khi ly hôn? Quyền quyết định của con cái trong việc ở với ai ra sao…


Xem thêm...

Đánh giá bài viết
[Số lượt: 1 Trung bình: 5]