Chi phí thuê luật sư khởi kiện là vấn đề được nhiều người quan tâm. Điều này xuất phát từ nhu cầu thực tế trong hoạt động giải quyết tranh chấp hiện nay. Khi mà đời sống xã hội phát triển, những quan hệ nảy sinh mẫu thuẫn phức tạp mà các bên không thể tự giải quyết. Việc bên bị xâm phạm quyền lợi lựa chọn hình thực khởi kiện để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình là giải pháp hữu hiệu. Sau đây là bảng giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện trong từng trường hợp cụ thể.

Chi phí thuê luật sư khởi kiện

Chi phí thuê luật sư khởi kiện

NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ TÍNH CHI PHÍ THUÊ LUẬT SƯ KHỞI KIỆN


Chi phí và thù lao để thuê luật sư khởi kiện trong mỗi vụ án tranh chấp không giống nhau. Điều này xuất phát từ đặc điểm, tính chất của từng trường hợp. Sau đây là những tiêu chí và nguyên tắc để xác định chi phí thuê luật sư khởi kiện.

Những nguyên tắc và căn cứ tính phí thuê Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Các nguyên tắc và căn cứ tính chi phí thuê Luật sư khởi kiện

Thuê Luật sư khởi kiện tại Hà Nội

 • Thứ nhất, chi phí thuê luật sư khởi kiện phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ án

Xuất phát từ đặc điểm của mỗi vụ án, sẽ có những tình tiết và yêu cầu khác nhau. Do vậy, việc thu thập thông tin hồ sơ xây dựng chứng cứ có lợi cho khách hàng cũng khác biệt. Nên tiêu chí đầu tiên để xác định chi phí luật sư khởi kiện sẽ dựa trên độ phức tạp của vụ án.

 • Thứ hai, phương thức tính thù lao của thuê luật sư sẽ phụ thuộc vào thời gian của luật sư bỏ ra để thực hiện công việc

Luật sư tư khởi kiện là một loại hình dịch vụ pháp lý. Do vậy, nguyên tắc tính chi phí thuê luật sư khởi kiện sẽ dựa trên thời lượng, thời gian làm việc. Trong nhiều vụ án phức tạp, để đảm bảo tiến độ và hiệu quả giải quyết công việc yêu cầu sự tham gia của nhiều luật sư. Đây cũng là căn cứ để xác định giá thuê luật sư khởi kiện.

 • Thứ ba, giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện dựa trên kinh nghiệm và năng lực của luật sư phụ trách

Việc thuê được luật sư có chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết tranh chấp sẽ giúp khách hàng có lợi thế lớn trong hoạt động pháp lý. Vì thế, khi thuê luật sư khởi kiện bạn cần tìm hiểu rõ thông tin về Luật sư phụ trách và kinh nghiệm tham gia các vụ án thực tế của luật sư đó để chọn cho mình người bảo vệ phù hợp.

 • Thứ tư, phương thức tính chi phí thuê luật sư khởi kiện dựa trên yêu cầu đặc biệt của khách hàng đối với kết quả công việc

Trong nhiều vụ án, khách hàng sẽ có những mong muốn và yêu cầu khác nhau. Việc giải quyết tranh, bảo vệ quyền lợi có thể được thực hiện qua nhiều hình thức. Điều này phụ thuộc vào yêu cầu và kết quả mà khách hàng mong muốn đạt được. Thế nên với mỗi yêu cầu, nội dung công việc mà luật sư sẽ phải đảm nhận cũng khác nhau.

Từ những căn cứ và nguyên tắc tính phí trên, khi làm việc với khách hàng luật sư sẽ kiểm tra thông tin hồ sơ. Sau đó trao đổi nội dung công việc để xác định yêu cầu,  mong muốn của khách hàng. Từ đó tìm ra cách giải quyết phù hợp và đưa ra chi phí hợp lý cho từng vụ án cụ thể.


BẢNG GIÁ VÀ CHI PHÍ THUÊ LUẬT SƯ KHỞI KIỆN


PLAN - PRICE

Description

NGHIÊN CỨU HỒ SƠ

TỪ 10 TRIỆU

Luật sư thực hiện hoạt động nghiên cứu thông tin, tài liệu vụ án. Từ đó tư vấn khả năng khởi kiện và phương án giải quyết tương ứng.

LUẬT SƯ TƯ VẤN KHỞI KIỆN

TỪ 10 TRIỆU

Thực hiện hoạt động tư vấn pháp lý và cách thức tiến hành khởi kiện. Hướng dẫn chuẩn bị, soạn thảo văn bản cần thiết để khởi kiện tại tòa án.

LUẬT SƯ ĐẠI DIỆN KHỞI KIỆN

TỪ 30 TRIỆU

Nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động khởi kiện. Trực tiếp tham gia hoạt động tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Trên đây là bảng giá khái quát về chi phí thuê luật sư khởi kiện. Đối với từng lĩnh vực pháp lý và nội dung khởi kiện khác nhau, chi phí thuê luật sư sẽ khác nhau. Sau đây là thông tin về chi phí thuê luật sư khởi kiện trong từng vụ án ở những lĩnh vực pháp luật cụ thể.

Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án ly hôn

Tranh chấp ly hôn phổ biến nhất là về quyền nuôi con và phân chia tài sản chung. Chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án ly hôn tại Văn phòng luật sư Đặng Ngọc như sau:

Chí phí thuê luật sư khởi kiện giành quyền nuôi con

 • Chi phí thuê luật sư khởi kiện giành quyền nuôi con cấp sơ thẩm: Từ 30.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê luật sư khởi kiện giành quyền nuôi con cấp phúc thẩm: Từ 25.000.000 VNĐ

Chí phí thuê luật sư khởi kiện chia tài sản chung khi ly hôn

 • Chi phí thuê luật sư khởi kiện chia tài sản chung khi ly hôn cấp sơ thẩm: Từ 50.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê luật sư khởi kiện chia tài sản chung khi ly hôn cấp phúc thẩm: Từ 40.000.000 VNĐ

Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ

Hoạt động khởi kiện đòi nợ phát sinh khi có sự vi phạm thỏa thuận đã giao kết gây thiệt hại cho bên kia. Giá thuê luật sư khởi kiện đòi nợ cụ thể:

Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ cá nhân

 • Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ cá nhân cấp sơ thẩm: Từ 30.000.000 VNĐ
 • Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ cá nhân cấp phúc thẩm: Từ 20.000.000 VNĐ

Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ Doanh nghiệp

 • Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ cấp sơ thẩm: Từ 50.000.000 VNĐ
 • Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện đòi nợ cấp phúc thẩm: Từ 30.000.000 VNĐ

Giá và chi phí thuê luật sư chia di sản thừa kế

Việc phân chia di sản thừa kế trong nhiều trường hợp không đạt được sự đồng thuận. Do vậy, tranh chấp phát sinh là vấn đề khá phổ biến hiện nay. Tại văn phòng luật sư Đặng Ngọc, chung tôi thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật và đại diện khách hàng khởi kiện chia di sản thừa kế theo quy định. Chi phí luật sư khởi kiện cụ thể như sau:

 • Phí thuê luật sư chia di sản thừa kế cấp sơ thẩm: Từ 40.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê luật sư chia di sản thừa kế cấp phúc thẩm: Từ 30.000.000 VNĐ

Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

 • Chi phí thuê luật sư khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai cấp sơ thẩm: Từ 50.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê luật sư khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai cấp phúc thẩm: Từ 35.000.000 VNĐ

Giá và chi phí thuê luật sư bảo vệ, bào chữa trong vụ án hình sự

Phí thuê luật sư bảo vệ trong vụ án hình sự

 • Chi phí thuê luật sư bảo vệ trong vụ án hình sự cấp sơ thẩm: Từ 40.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê luật sư bảo vệ trong vụ án hình sự cấp phúc thẩm: Từ 30.000.000 VNĐ

Chi phí thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

 • Phí thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự cấp sơ thẩm: Từ 50.000.000 VNĐ
 • Giá thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự: Từ 40.000.000 VNĐ

Giá thuê luật sư khởi kiện vụ án hành chính

 • Giá thuê luật sư khởi kiện vụ án hành chính cấp sơ thẩm: Từ 50.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án hành chính: Từ 40.000.000 VNĐ

Giá thuê luật sư khởi kiện tranh chấp thương mại

Thương mại bao trùm nhiều khía cạnh của các quan hệ pháp luật. Khi mà kinh tế phát triển, tranh chấp thương mại ngày càng nảy sinh. VPLS Đặng Ngọc thực hiện hoạt động khởi kiện bảo vệ quyền lợi trong tranh các tranh chấp thương mại như: Tranh chấp hợp đồng, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp tài chính, ngân hàng…

 • Chi phí thuê luật sư khởi kiện tranh chấp thương mại cấp sơ thẩm: Từ 100.000.000 VNĐ
 • Phí thuê luật sư khởi kiện tranh chấp thương mại cấp phúc thẩm: Từ 80.000.000 VNĐ

Giá và chi phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động. Tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau. Tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

VPLS Đặng Ngọc cung cấp dịch vụ luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp lao động. Hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý về quyền, lợi ích theo quy định. Tư vấn và đại diện khách hàng thực hiện thủ tục khởi kiện bảo vệ quyền lợi bị xâm phạm.

 • Giá thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp lao động cấp sơ thẩm: Từ 40.000.000 VNĐ
 • Phí thuê luật sư khởi kiện vụ án tranh chấp lao động cấp phúc thẩm: Từ 30.000.000 VNĐ

THUÊ LUẬT SƯ KHỞI KIỆN | VPLS ĐẶNG NGỌC


Chi phí thuê luật sư khởi kiện là nội dung được mọi người quan tâm, nhưng hơn thế nữa là hiệu quả công việc khi thuê luật sư khởi kiện. Do vậy bạn cần tìm được Luật sư uy tín, phù hợp với yêu cầu và mang lại giải pháp tốt cho vấn đề của mình.

Chi phí thuê luật sư khởi kiện - Luật sư tư vấn và tranh tụng - luatsudangngoc.com

VPLS Đặng Đình Ngọc với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tố tụng. Thực hiện giải quyết tranh chấp trên toàn quốc chắc chắn sẽ là lựa chọn phù hợp để giải quyết vấn đề của bạn.

Không những thế, tại đây chúng tôi còn có hệ thống đối tác là các đơn vị và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực pháp lý. Có thể kể đến như: Hãng Luật Lạc Hồng, Luật Kết Nối, Luật Maz

Đánh giá bài viết
[Số lượt: 14 Trung bình: 4.8]