Giá thuê luật sư bào chữa là bao nhiêu? Chi phí thuê luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự gồm những khoản phí nào? Việc thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự là điều cần thiết và phổ biến hiện nay khi tham gia xét xử. Do vậy, thông tin về bảng giá và chi phí thuê luật sư bào chữa là nội dung được nhiều người quan tâm. Trong bài viết sau đây, chúng tôi hướng dẫn chi tiết cho bạn quy trình, cách thức thuê luật sư bào chữa, cũng như chi phí thuê luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự.

Giá thuê luật sư bào chữa án hình sự - Chi phí thuê luật sư bào chữa - Ls Đặng Đình Ngọc

(Luật Sư Đặng Đình Ngọc | Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội)


GIÁ THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ


Mỗi vụ án hình sự đều có những tình tiết và đặc điểm khác nhau. Do vậy chi phí và giá thuê luật sư cho từng vụ án cụ thể là khác nhau. Để được tư vấn rõ hơn chi phí và quy trình, cách thức thực hiện thủ tục thuê luật sư bào chữa bạn có thể liên hệ với VPLS Đặng Ngọc qua Hotline 0985.477.850!BẢNG GIÁ THUÊ LUẬT SƯ TRONG CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Từ 3 Triệu

MỘT GIỜ LÀM VIỆC

Tiếp nhận thông tin vụ án và tư vấn trực tiếp các vấn đề pháp lý. Tư vấn về quy định pháp luật, xác định tội danh, tình trạng và giải pháp.

SOẠN THẢO ĐƠN TỪ

TỪ 3 TRIỆU

01 NỘI DUNG ĐƠN

Kiểm tra thông tin vụ án. Tư vấn quy định pháp luật về hình sự. Hỗ trợ soạn thảo đơn thư, công văn liên quan đến hoạt động tố tụng hình sự.

LUẬT SƯ TƯ VẤN

TỪ 10 TRIỆU

TRÊN 01 HỒ SƠ

Nghiên cứu hồ sơ, phân tích các chứng cứ và tài liệu của vụ án. Tham gia tư vấn trong toàn bộ quá trình xét xử vụ án hình sự

LUẬT SƯ BÀO CHỮA

TỪ 30 TRIỆU

TRÊN 01 CẤP XÉT XỬ

Tham gia toàn bộ quá trình của hoạt động tố tụng trong vụ án hình sự. Thu thập thông tin, chứng cứ và đại diện khách hàng bào chữa tại tòa.

1. HOẠCH TOÁN CHI PHÍ THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Chi phí thuê luật sư bào chữa bao gồm những khoản phí nào? Hoạch toán chi phí thuê luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự sẽ giúp bạn biết được điều này.

Giá và Chi phí thuê luật sư bào chữa bao gồm các khoản nào?

Phụ thuộc vào từng vụ án và dịch vụ luật sư bào chữa và khách hàng ký kết, nội dung chi phí sẽ khác nhau. Thông thường, chi phí thuê luật sư bào chữa sẽ bao gồm các hạng mục sau:

 • Phí dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp theo nội dung vụ án được tính theo giờ làm việc;
 • Chi phí nguyên cứu vụ án hình sự. Phân tích các tình tiết, quy định dựa trên tài liệu, hồ sơ vụ án;
 • Phí luật sư trong hoạt động thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ hoạt động bào chữa;
 • Chi phí luật sư đại diện bào chữa tại Tòa án;
 • Chi phí công tác của luật sư bao gồm: Phí đi lại, lưu trú trong quá trình xử lý vụ án.

Luật sư chuyên về hình sự

Hình thức thuê luật sư trong các vụ án hình sự

Tùy theo nhu cầu của mình, bạn có thể thuê luật sư hình sự trong từng giai đoạn của hoạt động tố tụng. Ở mỗi giai đoạn, luật sư sẽ có những vai trò nhất định và nội dung hoạt động riêng. Cụ thể, việc thuê luật sư  có thể thực hiện qua các hình thức sau:

 • Thuê luật sư tư vấn pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự.
 • Thuê luật sư đại diện biện hộ, bào chữa trong toàn bộ quá trình xét xử án.

2. CHI PHÍ THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA BAO NHIÊU TIỀN?

Chí phí thuê luật sư bào chữa và đại diện biện hộ tại Tòa sẽ bao gồm các khoản phí như: Phí tư vấn, thu thập thông tin, phí công tác, phí dịch vụ luật sư của công ty luật, các khoản phí khác theo thỏa thuận và quy định. Cụ thể như sau:

Giá thuê luật sư bào chữa án hình sự tại tòa:

 • Phí thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự ở cấp sơ thẩm: Từ 30.000.000 VNĐ
 • Phí thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự ở cấp sơ thẩm: Từ 25.000.000 VNĐ

Các khoản phí khác khi thuê luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự:

 • Chi phí công tác của luật sư bào chữa trong vụ án hình sự: Theo thỏa thuận (Có thể được riêng hoặc tính chung với tổng phí thuê luật sư bào chữa)
 • Chi phí thuê luật sư tham gia làm việc tại Cơ quan điều tra: Từ 10.000.000 VNĐ
 • Phí tư vấn trực tiếp của luật sư bào chữa: Từ 2.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê luật sư nghiên cứu hồ sơ, tình tiết vụ án hình sự: Từ 10.000.000 VNĐ
 • Phí thuê luật sư bào chữa soạn thảo đơn từ: Từ 3.000.000 VNĐ
 • Phí thuê luật sư thu thập thông tin, chứng cứ cho vụ án hình sự : Từ 10.000.000 VNĐ

3. GIÁ THUÊ LUẬT SƯ RIÊNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Bạn thể thuê luật sư riêng để tư vấn trong toàn bộ quá trình của vụ án hình sự. Việc thuê luật sư riêng sẽ giúp bạn nắm rõ tình trạng pháp lý để từ đó có được hướng giải quyết phù hợp.

Việc thuê luật sư riêng có thể được thực hiện khi phát sinh vấn đề pháp lý. Đây là thời điểm tốt nhất để luật sư có thể nắm bắt thông tin, thu thấp chứng cứ. Từ đó giúp thân chủ đảm bảo quyền lợi trong hoạt động tố tụng.

 • Giá thuê luật sư riêng tư vấn vụ án hình sự: Từ 10.000.000 VNĐ
 • Phí thuê luật sư riêng tham gia làm việc tại cơ quan điều tra: Từ 10.000.000 VNĐ
 • Chi phí thuê luật sư thu thập thông tin, chứng cứ, xây dựng luận điểm bào chữa: Từ 20.000.000 VNĐ
 • Phí thuê luật sư bào chữa tại Tòa trong phiên xét xử: Từ 30.000.000 VNĐ

KINH NGHIỆM THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA


Luật sư là một chức danh pháp lý để chỉ người hành nghề liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Chức danh Luật sư được cấp bởi Bộ Tư pháp khi đáp ứng đầy đủ là các điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề theo quy định. Vai trò người biện hộ, bào chữa trong các vụ án hình sự là một trong các hoạt động pháp lý của luật sư. Quy trình và cách thức thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự được quy định tại Luật luật sư.

Dịch vụ luật sư bào chữa

Giá thuê luật sư bào chữa - Chi phí thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

1. CÓ NÊN THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA?

Việc bào chữa là quyền của bị cáo theo quy định. Bộ Luật tố tụng hình sự có nêu rõ về nội dung này như sau:

“Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này.”

Theo quy định trên, mỗi người có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình khi tham gia phiên xét xử. Vậy khi tham gia một vụ án hình sự, cá nhân nên tự mình bào chữa hay thuê luật sư bào chữa?

Thực tế xét xử cho thấy phần lần lớn các vụ án, bị cáo đều có luật sư bào chữa tại Tòa. Điều này xuất phát từ việc luật sư là người nắm rõ các quy định pháp luật. Hơn thế nữa, với kinh nghiệm thực tiễn tham gia hoạt động giải quyết các vụ án hình sự, luật sư sẽ giúp thân chủ đưa ra những luận điểm chắc chắn để giỡ tội hay xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Việc thuê luật sư tham gia bào chữa tại Tòa được thực hiện từ trước khi phiên xét xử diễn ra. Do vậy qua trao đổi với khách hàng, luật sư sẽ nắm rõ các tình tiết của vụ án. Từ đó dưới góc nhìn của một chuyên gia pháp lý, luật sư sẽ tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ giúp ích cho hoạt động biện hộ.

Mặt khác, trong nhiều vụ án hình sự, người bị buộc tội khi tham gia xét xử có thể do yếu tố tâm lý hoặc tác động từ các phía, dẫn đến việc khai những nội dung bất lợi cho mình. Do vậy, việc được tiếp xúc và tư vấn từ luật sư sẽ giúp thân chủ nắm rõ quy định pháp luật. Từ đó hiểu được bản chất pháp lý của vấn đề, để có thể trình nội dung khách quan.

Từ những lý do trên, việc thuê luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự được xem là hoạt động tất yếu. Với chuyên môn và chức năng được pháp luật quy định, luật sư bào chữa sẽ giúp khách hàng thu thập chứng cứ, tham gia biên hộ tại Tòa. Nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh kết tội nhầm, oan sai trong hoạt động xét xử.

2. THỦ TỤC THUÊ LUẬT SƯ BÀO CHỮA ÁN HÌNH SỰ

Khi nào nên thuê luật sư bào chữa?

Việc thuê luật sư tư vấn là điều nên làm và cần thiết khi phát sinh các sự kiện pháp lý. Tuy nhiên trong các vụ án hình sự, nhiều người chỉ tìm đến luật sư khi không còn nơi nào bấu víu. Phần lớn mọi người thường có tâm lý nhờ cậy các chỗ quen biết, nhờ người thân tư vấn. Hay nhiều trường hợp nghĩ cách để chạy án. Điều này không giúp cải thiện tình trạng pháp lý, mà còn làm cho bị cáo và gia đình kiệt quệ về tài chính, tình thần. Vì thế, khi gặp phải vấn đề pháp lý việc đầu tiên bạn cần làm là tham vấn ý kiến của luật sư.

Bộ luật tố tụng hình sự quy định về thời điểm Luật sư bào chữa tham gia tố tụng. Theo đó trường hợp bắt, tạm giữ người thì luật sư bào chữa tham gia tố tụng từ khi người đó bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Do vậy, ngay ở giai đoạn đầu của hoạt động điều tra, bạn hoàn toàn có quyền thuê luật sư để diện bào chữa cho mình. Theo đó, luật sư có thể tham gia trực tiếp để tiếp nhận thông tin, thu thập chứng cứ từ đầu. Từ đó xây dựng được luận điểm bào chữa phụ vụ cho công tác biện hộ tại Tòa.

Ai có quyền thuê luật sư bào chữa?

Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về việc lựa chọn người bào chữa như sau:

1. Người bào chữa do người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa chọn.

2. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, bị tạm giữ phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa.

Trong thời hạn 24 giờ kể khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị tạm giam thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị tạm giam không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa.

3. Trường hợp người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa.

4. Người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương trở lên cử bào chữa viên nhân dân để bào chữa cho người bị buộc tội là thành viên của tổ chức mình.

Như vậy, quyền thuê luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự có thể do người bị buộc tội trực tiếp thực hiện. Hoặc thông qua người thân, người đại diện của mình thực hiện. Việc thuê luật sư bào chữa phải được lập thành văn bản, hợp đồng và theo quy trình luật định pháp luật.

Thủ tục đăng ký luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự

Thủ tục thuê luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự phải tuân theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự. Với mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa với cơ quan xét xử.

Cách thuê luật sư bào chữa như thế nào?

Khi thuê luật sư bào chữa, bị cáo hoặc người đại diện phải ký hợp đồng thuê luật sư, giấy yêu cầu thuê luật sư. Tại phiên tòa xét xử, thủ tục đăng ký luật sư bào chữa yêu cầu Luật sư bào chữa cần xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực. Cùng với đó là giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội.

3. THUÊ LUẬT SƯ GIỎI VỀ BÀO CHỮA ÁN HÌNH SỰ

Thuê được luật sư giỏi về bào chữa, có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật hình sự sẽ giúp bị cáo đảm bảo được quyền lợi của mình. Do vậy, việc lựa chọn luật sư bào chữa thuộc công ty luật uy tín là điều cần thiết. VPLS Đặng Ngọc với kinh nghiệm và chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực pháp luật hình sự chắc chắn là sự lựa chọn hàng đầu cho vấn đề pháp lý của bạn.

Giá thuê luật sư | Chi phí thuê luật sư giỏi | Chi phí thuê luật sư khởi kiện - Luật sư tư vấn và tranh tụng - luatsudangngoc.com

Từ đội ngũ chuyên viên, luật sư và đối tác pháp lý uy tín, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất. Văn phòng luật sư Đặng Đình Ngọc chuyên cung cấp dịch vụ luật sư trong toàn bộ giai đoạn tố tụng của án hình sự.

LS. ĐẶNG ĐÌNH NGỌC | ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 27 Lê Văn Lương – Thanh Xuân Hà Nội

SĐT: 0985.477.850

Mail: dangdinhngoc133@gmail.com

 

Đánh giá bài viết
[Số lượt: 88 Trung bình: 5]